Kontakt

Biuro organizacyjne obozu „Dżamp”

ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
tel: (71) 734-57-73

Wpłaty należy kierować na konto:

03 1160 2202 0000 0002 2203 1131

Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”
ul. Grabiszyńska 163, lok. 210-215
53-439 Wrocław